0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Stanislav Mazanek
۳
۲
Petr Hisler
Finished
۰۲:۰۰
Petr Hisler
۳
۱
Jiri Moravek
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Moravek
۳
۲
Roman Polovka
Finished
۰۱:۳۰
Daniel Lieskovsky
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۳:۳۰
Denis Hofman
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۶:۳۰
Duy Tiep Vu
۲
۳
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۰:۰۰
Duy Tiep Vu
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۴:۰۰
Tibor Batthyany
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۸:۰۰
Jiri Moravek
۳
۱
Roman Polovka
Finished
۰۰:۰۰
Linder Ladislav
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۶:۰۰
Karel Brozhik
۰
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Linder Ladislav
Finished
۰۷:۰۰
Karel Brozhik
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۷:۳۰
David Sarganek
۳
۱
Jakub Stusek
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Adam
۰
۳
Petr Zivny
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Stusek
۳
۰
Vitezslav Burdik
Finished
۰۰:۳۰
Roman Polovka
۲
۳
Stanislav Mazanek
Finished
۰۰:۳۰
Petr Zivny
۳
۲
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۳۰
Michal Wollny
۱
۳
David Sarganek
Finished
۰۱:۰۰
Marcel Pikous
۳
۲
Duy Tiep Vu
Finished
۰۱:۰۰
Vitezslav Malina
۳
۲
Ondrej Adam
Finished
۰۱:۰۰
Vitezslav Burdik
۱
۳
Michal Wollny
Finished
۰۱:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۲
Ondrej Adam
Finished
۰۱:۳۰
David Sarganek
۳
۰
Jakub Stusek
Finished
۰۲:۰۰
Petr Zivny
۲
۳
Vitezslav Malina
Finished
۰۲:۰۰
Daniel Lieskovsky
۳
۱
Marcel Pikous
Finished
۰۲:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Jiri Svec
Finished
۰۳:۰۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۳۰
Linder Ladislav
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۰۴:۳۰
Karel Brozhik
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Louda
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Svec
۳
۱
Linder Ladislav
Finished
۰۵:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Tibor Batthyany
Finished
۰۵:۳۰
Marek Placek
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Svec
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۶:۳۰
Marek Placek
۰
۳
Linder Ladislav
Finished
۰۷:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۰۸:۰۰
  Europe TT Elite Series
Makajew Maciej
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۲:۳۵
Igor Misztal
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۰۴:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۰۶:۰۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Mateusz Repke
Finished
۰۰:۱۵
Piotr Chodorski
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Repke
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۴۵
Sebastian Bak
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۰۰
Igor Misztal
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Sebastian Bak
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۳:۳۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۵:۴۵
Igor Misztal
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۸:۳۰
Makajew Maciej
۱
۳
Jaroslaw Tomicki
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Chojnacki
۲
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۴۵
Artur Daniel
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Chojnacki
۱
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۰۰
Damian Swierczek
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۱۵
Mateusz Repke
۳
۱
Jakub Chojnacki
Finished
۰۴:۴۵
Makajew Maciej
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۰۰
Sebastian Bak
۰
۳
Igor Misztal
Finished
۰۵:۳۰
Makajew Maciej
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۶:۳۰
Sebastian Bak
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۷:۳۰
Makajew Maciej
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Sebastian Bak
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۹:۰۰
  World TT-CUP
Yarovoy Viacheslav
۲
۲
Kukava Nodar
Finished
۰۹:۲۵
Jakub Jares
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۰۱:۲۰
Jakub Jares
۳
۲
Radek Libovicky
Finished
۰۰:۲۰
Michal Nemec
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۰:۵۰
Michal Nemec
۳
۲
Radek Libovicky
Finished
۰۲:۲۰
Denis Kebalo
۰
۳
Vitalii Vovk
Finished
۰۹:۲۰
Denys Scherbak
-
-
Denis Vakulenko
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Oleg Obidnyi
-
-
Anatoliy Reva
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Eduard Rubtsov
۳
۰
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۰:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۲
Igor Akimov
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Korobeinik
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Vavrenyuk
۲
۳
Andrew Grabski
Finished
۰۰:۴۵
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۱:۰۰
Vitali Khorolsky
۳
۰
Vadim Smetenko
Finished
۰۱:۱۵
Eduard Rubtsov
۳
۰
Vladimir Sorokin
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Korobeinik
۲
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Vavrenyuk
۳
۰
Vadim Smetenko
Finished
۰۱:۴۵
Vladimir Sorokin
۰
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۲:۰۰
Igor Akimov
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۲:۰۰
Vitali Khorolsky
۳
۲
Andrew Grabski
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Buluy
۳
۲
Sergey Korobeinik
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Vavrenyuk
۰
۳
Vitali Khorolsky
Finished
۰۲:۴۵
Igor Akimov
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۳:۰۰
Viktor Sharpay
۰
۳
Yan Krol
Finished
۰۳:۰۰
Vadim Smetenko
۳
۱
Andrew Grabski
Finished
۰۳:۱۵
Igor Akimov
۰
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۰۳:۳۰
Andrew Grabski
۳
۲
Sergey Vavrenyuk
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Buluy
۳
۱
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Sharpay
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۴:۰۰
Vadim Smetenko
۳
۲
Vitali Khorolsky
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Sergey Korobeinik
Finished
۰۴:۳۰
Vadim Smetenko
۳
۱
Sergey Vavrenyuk
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Buluy
۳
۱
Igor Akimov
Finished
۰۵:۰۰
Andrew Grabski
۱
۳
Vitali Khorolsky
Finished
۰۵:۱۵
Andrey Burdakov
۰
۳
Yan Krol
Finished
۰۵:۳۰
Vitali Khorolsky
۱
۳
Sergey Vavrenyuk
Finished
۰۵:۴۵
Yan Krol
۳
۱
Viktor Sharpay
Finished
۰۶:۰۰
Andrew Grabski
۳
۲
Vadim Smetenko
Finished
۰۶:۱۵
Andrey Burdakov
۱
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۷:۰۰
Yan Krol
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۸:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۰
Anton Ryabukhin
Finished
۰۹:۰۰
Konstantyn Kirsanov
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۹:۳۰
  Russia Liga Pro
Sergey Puzyrev
۲
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۰:۳۰
Stanislav Kaplan
۳
۲
Vladimir Shirokov
Finished
۰۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۰
Dmitri Razinkov
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Prokhorov
۱
۳
Sergei Ogai
Finished
۰۱:۰۰
Ilyas Shakirov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Emec
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۱۵
Kirill Malahov
-
-
Tyinchtyik Turabekov
inprogress
۰۱:۳۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۳۰
Aleksey Zirin
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Girevenkov Alik
Finished
۰۱:۴۵
Sergei Ogai
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۰۰
Roman Astreev
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Pravdnov
-
-
Denis Sayanov
inprogress
۰۲:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۳۰
Dmitriy Emec
۰
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۲:۴۵
Ilyas Shakirov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۲:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۰۰
Denis Sayanov
۳
۱
Girevenkov Alik
Finished
۰۳:۱۵
Yuriy Lbov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Sergei Ogai
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Pravdnov
-
-
Vladislav Chakhur
inprogress
۰۳:۴۵
Roman Astreev
۳
۰
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۰
Dmitriy Emec
Finished
۰۴:۱۵
Girevenkov Alik
۱
۳
Ilyas Shakirov
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Denis Sayanov
Finished
۰۴:۴۵
Aleksey Zirin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Sergei Ogai
Finished
۰۵:۰۰
Igor Mihaylov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۱۵
Girevenkov Alik
-
-
Andrey Pravdnov
inprogress
۰۵:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۵:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Dmitriy Emec
Finished
۰۵:۴۵
Denis Sayanov
۳
۰
Ilyas Shakirov
Finished
۰۵:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۰۰
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۱
۰
Andrey Yurevich Lisov
inprogress
۰۹:۴۵
Armen Pomazkov
۱
۰
Vladimir Dakhin
inprogress
۰۹:۴۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Hrayr Soghomonyan
۳
۱
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۱:۳۰
Davit Mirzoyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۵۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۲:۱۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۲:۵۰
Davit Mirzoyan
۳
۱
Armen Darbinyan
Finished
۰۳:۱۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۲
Davit Mirzoyan
Finished
۰۴:۱۰
Ararat Smoyan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۴:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۵:۵۰
Ararat Smoyan
۱
۳
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۶:۵۰
  Germany Challenger Ochsenhausen
Dillon Chambers
-
-
Alexander Valuch
inprogress
۱۲:۲۰
Samuel Walker
-
-
Alexander Valuch
inprogress
۱۵:۰۰
Huzjak Josip
-
-
Alexander Valuch
inprogress
۱۷:۴۰
Alexander Valuch
-
-
Carlo Rossi
inprogress
۲۳:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید